Hồ sơ khai thuế khi tổ chức lại doanh nghiệp từ tháng 7/2020

Ngày hỏi:11/07/2019

Chào ban biên tập, cho tôi hỏi khi tổ chức lại doanh nghiệp thì hồ sơ khai thuế gồm những giấy tờ gì theo luật quản lý thuế mới được ban hành? Cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 6 Điều 43 Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực ngày 01/7/2020 quy định hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm:

- Tờ khai quyết toán thuế.

- Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp.

- Tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.

=> Như vậy, tổ chức lại doanh nghiệp là một trường hợp phải khai thuế và hồ sơ khai thuế được thực hiện theo quy định trên.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Trân trọng!

QUAY VỀ

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin