Gói thầu trên 1 năm lập kế hoạch chọn nhà thầu thế nào?

Ngày hỏi:11/07/2019

Cho tôi hỏi, bệnh viện có thể lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các gói thầu nhiều hơn 1 năm được không (2 năm hoặc 3 năm)?

 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật Đấu thầu 2013 căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm thường xuyên bao gồm:

- Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức; trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện có cần thay thế, mua bổ sung, mua sắm mới phục vụ cho công việc;

- Quyết định mua sắm được phê duyệt;

- Nguồn vốn, dự toán mua sắm thường xuyên được phê duyệt;

- Đề án mua sắm trang bị cho toàn ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nếu có);

- Kết quả thẩm định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc báo giá (nếu có).

Theo đó, việc lập kế hoạch lựa chọn phải tuân thủ quy định nêu trên.

Trường hợp xác định rõ nguồn vốn cho gói thầu thì việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu có thể thực hiện đối với các gói thầu có thời gian thực hiện nhiều hơn 1 năm.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin