Chứng thực hợp đồng mua bán đất ở nơi không có bất động sản có được không?

Ngày hỏi:11/07/2019

Tôi có mua một miếng đất ở Đồng Nai, đã làm hợp đồng và công chứng đầy đủ, vì tính chất công việc nên tôi phải photo hợp đồng ra một số bản để đi chứng thực, mọi người cho tôi hỏi hiện tại tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh tôi có thể ra ủy ban nhân dân xã, phường trong đây nhờ họ chứng thực hợp đồng giúp tôi được không?

 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 5, 6 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch theo đó:

...

5. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc quy định tại Điều này không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

6. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà.

Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì trong trường hợp này bạn không thể chứng thực hợp đồng mua bán đất của mình tại thành phố Hồ Chí Minh được mà phải thực hiện thủ tục chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

Trân trọng!

QUAY VỀ

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin