Có thể giao quyền cho cấp phó lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính không?

Ngày hỏi:09/07/2019

Chào mọi người, tôi là trưởng công an xã, theo tôi được biết thì trong Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 , Nghị định 81/2013/NĐ-CP, Nghị định 97/2017/NĐ-CP đều không có điều nào quy định về việc cấp trưởng giao quyền cho cấp phó lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Vậy, căn cứ vào đâu để cấp trưởng giao quyền cho cấp phó lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính?

 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Về vấn đề này ban biên tập xin được thông tin đến bạn như sau:

Trong việc xử lý vi phạm hành chính, hiện nay, quy định về giao quyền chỉ được áp dụng đối với việc xử phạt vi phạm hành chính cụ thể là tại Điều 54 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 mà không áp dụng đối với việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

Do đó, khi lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, cấp trưởng gồm Trưởng Công an cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã… Vẫn phải thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo đúng quy định tại Điều 97, Điều 99, Điều 101 và Điều 103 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 mà không được  giao quyền cho cấp phó.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin