Có được nghỉ việc khi công việc còn dang dở không?

Ngày hỏi:06/07/2019

Bạn tôi làm công việc về hồ sơ nhà đất cho khách hàng. Tuy nhiên, bạn tôi chuẩn bị lấy chồng bên nước ngoài nên không thể hoàn thành tất cả các hồ sơ được giao trước đó. Như vậy, bạn tôi có thể nghỉ việc mà không bị xử lý gì không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động quy định cụ thể như sau:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

- Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

- Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

- Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

- Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

- Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

Ngoài ra, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động thì phải thông báo trước 30 ngày nếu ký hợp đồng xác định thời hạn và 45 ngày nếu ký hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 37 Bộ luật Lao động 2012.

Tuy nhiên, nếu bạn của bạn thỏa thuận được với người sử dụng lao động bao gồm cả vấn đề bạn chưa giải quyết hết công việc được giao và thông báo cho người sử dụng lao động thì bạn có thể được nghỉ việc mà không bị xử lý.

Trên đây là nội dung tư vấn mà chúng tôi phản hồi.

Trân trọng!

QUAY VỀ

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin