Mẹ chết sau sinh ai được hưởng chế độ thai sản thay?

Ngày hỏi:04/07/2019

Vợ tôi làm việc tại một công ty được 4 năm, tham gia bảo hiểm đầy đủ. Mới đây vợ tôi mất do sinh con không đảm bảo sức khỏe, như vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản thay vợ mình không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

- Thứ nhất, căn cứ quy định Khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì vợ bạn đã đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản do đã tham gia BHXH đủ 6 tháng trong thời gian 12 trước sinh.

- Thứ hai, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì bạn được quyền hưởng chế độ thai sản thay vợ mình, cụ thể như sau:

+ Nếu chỉ có vợ bạn tham gia bảo hiểm xã hội thì bạn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của vợ bạn. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của vợ bạn.

+ Trường hợp cả 2 vợ chồng đều tham gia bảo hiểm xã hội thì bạn được nghỉ việc hưởng các chế độ thai sản đối với gian còn lại của vợ bạn. Mức hưởng là bình quân lương đóng BHXH 6 tháng trước khi nghỉ hưởng chế độ thai sản của bạn.

=> Như vậy, bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản thay vợ mình.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Trân trọng!

QUAY VỀ

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin