Đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng không thực hiện quyết định thì có được xử phạt tiếp hay không?

Ngày hỏi:03/07/2019

Trường hợp của đơn vị tôi. Vì vi phạm việc lắp đặt công trình nên bên tài nguyên môi trường đã xử phạt, trong quyết định đó có xử phạt hành chính và buộc lắp đặt. Hết thời gian trên đơn vị đã nộp phạt nhưng không thực hiện việc lắp đặt thì có bị bên môi trường xử phạt tiếp hay không? 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, có quy định như sau:

Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị lập biên bản và ra quyết định xử phạt một lần. Trường hợp hành vi vi phạm đã bị lập biên bản nhưng chưa ra quyết định xử phạt mà cá nhân, tổ chức không thực hiện yêu cầu, mệnh lệnh của người có thẩm quyền xử phạt, vẫn cố ý thực hiện hành vi vi phạm đó, thì người có thẩm quyền xử phạt phải áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính phù hợp để chấm dứt hành vi vi phạm. Khi ra quyết định xử phạt đối với hành vi đó, người có thẩm quyền xử phạt có thể áp dụng thêm tình tiết tăng nặng quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính hoặc xử phạt đối với hành vi không thực hiện yêu cầu, mệnh lệnh của người có thẩm quyền xử phạt và xử phạt đối với hành vi vi phạm đã lập biên bản nhưng chưa ra quyết định xử phạt.

Trường hợp hành vi vi phạm đã bị ra quyết định xử phạt nhưng cá nhân, tổ chức vi phạm chưa thi hành hoặc đang thi hành quyết định mà sau đó vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm đó, thì hành vi vi phạm này được coi là hành vi vi phạm mới.

=> Theo quy định trên thì, nếu đơn vị bạn đã bị xử phạt hành chính đối với hành vi trên. Hình phạt vi phạm là kèm nộp tiền và buộc lắp đặt nhưng đơn vị chỉ nộp phạt mà không lắp đặt (có nghĩa là chưa thi hành) thì hành vi vi phạm đó được coi là hành vi vi phạm mới và sẽ tiếp tục bị xử phạt hành chính.

Trên đây là quan điểm của chúng tôi. Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin