Các biện pháp giới nghiêm hiện nay là gì?

Ngày hỏi:01/07/2019

Theo tôi được biết giới nghiêm là biện pháp cấm người, han chế người phương tiện đi lại và hoạt động vào những giờ nhất định tại những khu vực. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì các biện pháp giới nghiêm hiện nay gồm những biện pháp nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Giới nghiêm là biện pháp cấm, hạn chế người, phương tiện đi lại và hoạt động vào những giờ nhất định tại những khu vực nhất định, trừ trường hợp được phép theo quy định của người có thẩm quyền tổ chức thực hiện lệnh giới nghiêm.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 22 Luật quốc phòng 2018 thì Các biện pháp được áp dụng trong thời gian giới nghiêm bao gồm:

- Cấm tụ tập đông người;

- Cấm người, phương tiện đi lại, hoạt động trong những giờ nhất định, tại những khu vực nhất định;

- Đình chỉ hoặc hạn chế hoạt động tại một số nơi công cộng trong những thời điểm nhất định;

- Đặt trạm canh gác và kiểm soát địa bàn, kiểm tra vật phẩm, hành lý, phương tiện, giấy tờ của người đi lại qua trạm canh gác và kiểm soát;

- Kịp thời bắt giữ và xử lý người, phương tiện vi phạm lệnh giới nghiêm và vi phạm quy định khác của pháp luật.

Trên đây là quy định về các biện pháp giới nghiêm.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.