Thanh tra Viện kiểm sát kiểm tra những nội dung nào của quyết định hành chính?

Ngày hỏi:20/06/2019

Cho tôi hỏi, sau khi thụ lý khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật trong Viện kiểm sát nhân dân thì thanh tra sẽ tổ chức kiểm tra những nội dung gì?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 2 Điều 48 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 192/QĐ-VKSTC năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân thì quy định nội dung kiểm tra quyết định hành chính gồm:

- Căn cứ pháp lý để ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính, ban hành quyết định kỷ luật;

- Thẩm quyền ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính, ban hành quyết định kỷ luật;

- Nội dung của quyết định hành chính, việc thực hiện hành vi hành chính, quyết định kỷ luật;

- Trình tự, thủ tục ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày quyết định hành chính, quyết định kỷ luật;

- Các nội dung khác (nếu có).

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin