Biên chế của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân

Ngày hỏi:20/06/2019

Tôi muốn biết pháp luật quy định như thế nào về biên chế của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân? Mong Ban biên tập tư vấn giúp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Điều 84 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 192/QĐ-VKSTC năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân thì biên chế của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân cụ thể như sau:

- Biên chế của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thuộc biên chế của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Chánh Thanh tra và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

- Biên chế của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, cấp tỉnh do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, cấp tỉnh phân bổ theo Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin