Hộ cận nghèo có được hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện không?

Ngày hỏi:20/06/2019

Chào ban biên tập em có một thắc mắc, mong ban biên tập tư vấn, em muốn hỏi hộ cận nghèo có được hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định về hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện như sau:

1. Mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ:

Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này, cụ thể:

a) Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo;

b) Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;

c) Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện cho phù hợp.

2. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

Ngoài ra, Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Nghị định 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện (Nghị định 134/2015/NĐ-CP) quy định về hiệu lực thi hành như sau:

...

2. Việc hỗ trợ tiền đóng BHXH của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Không hỗ trợ tiền đóng đối với thời gian đóng BHXH tự nguyện trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, trừ trường hợp đóng một lần cho những năm còn thiếu theo phương thức đóng quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định này.

Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì trong trường hợp này, hộ cận nghèo sẽ được nhà nước hỗ trợ bằng 25% mức đóng BHXH hằng tháng, việc hỗ trợ này chỉ được thực hiện từ ngày 01/01/2018.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.