HĐ điện tử không có chữ ký điện tử có hiệu lực không?

Ngày hỏi:18/06/2019

Công ty tôi muốn chuyển sang dùng HĐ điện tử thay cho HĐ giấy thông thường vì muốn tự động hóa công việc và cũng vì số lượng khách hàng quá lớn. Nhưng chúng tôi đang e ngại vì không phải khách hàng nào cũng có chữ ký điện tử thì khó khăn trong việc ký kết HĐ. Xin hỏi,  nếu khách hàng không có chữ ký điện tử mà chỉ điền vào mục chấp nhận các điều khoản trên hợp đồng thì hợp đồng có hiệu lực không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 12 Điều 4 Luật giao dịch điện tử 2005, Hợp đồng điện tử có thể hiểu: “Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu.” Bản chất của các hợp đồng cung cấp dịch vụ TMĐT của bạn là thông điệp dữ liệu. Thông điệp dữ liệu được hiểu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử (Khoản 12 Điều 4).

Việc khách hàng của bạn không sử dụng chữ ký điện tử mà vẫn muốn giao kết hợp đồng điện tử không vi phạm quy định và có thể thực hiện được, căn cứ theo khoản 1 Điều 23 Luật giao dịch điện tử 2005:

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, các bên tham gia giao dịch điện tử có quyền thỏa thuận:

- Sử dụng hoặc không sử dụng chữ ký điện tử để ký thông điệp dữ liệu trong quá trình giao dịch;

- Sử dụng hoặc không sử dụng chữ ký điện tử có chứng thực;

- Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử trong trường hợp thỏa thuận sử dụng chữ ký điện tử có chứng thực.

Dựa vào quy định trên, khách hàng và bạn được tự do thỏa thuận dùng chữ ký điện tử.

Hơn nữa theo khoản 2 Điều 36 Luật giao dịch điện tử 2005 có nêu rõ: “Trong giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu.” Hành động điền vào mục chấp nhận trên điều khoản mà bạn đề cập chính là thông qua thông điệp dữ liệu. Do đó, hợp đồng không có chữ ký điện tử của khách hàng vẫn có hiệu lực.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.