Người được truy tặng Huân chương kháng chiến có được trợ cấp một lần?

Ngày hỏi:18/06/2019

Chú của tôi được hưởng trợ cấp hằng tháng dành cho người cao tuổi, chú tôi mất tháng 3/2017 và gia đình được trợ cấp mai táng phí. Năm 2018, chú tôi được truy tặng Huân chương kháng chiến. Vậy, gia đình của chú tôi có được hưởng trợ cấp một lần hay truy lĩnh phần chênh lệch mai táng phí giữa đối tượng bảo trợ xã hội và người có công không?

 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành và Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì chưa có quy định giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí đối với người được truy tặng Huân chương kháng chiến.

Trong trường hợp này bạn có thể liên hệ với chính quyền địa phương để biết ở địa phương có chính sách hỗ trợ riêng đối với người được truy tặng Huân chương kháng chiến hay không.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

Trân trọng!

QUAY VỀ

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin