Người đã về hưu nhưng được bầu giữ chức Chủ tịch hội cựu chiến binh có được hưởng lương, phụ cấp không?

Ngày hỏi:10/06/2019

Tôi có chút thắc mắc như sau: người đã về hưu nhưng có quyết định được bổ nhiệm làm Chủ tịch hội cựu chiến binh cấp xã thì có được hưởng lương hay phụ cấp gì không? Xin giải đáp giúp tôi.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 167 Bộ luật Lao động 2012 về việc sử dụng người lao động cao tuổi thì:

“2. Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.”

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 62 Luật Cán bộ, Công chức 2008:

“2. Cán bộ, công chức cấp xã khi giữ chức vụ được hưởng lương và chế độ bảo hiểm;...”.

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định 29/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP:

“Riêng đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí, ngoài lương hưu hiện hưởng, hằng tháng được hưởng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định này và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau thời gian đủ 5 năm (60 tháng) xếp bậc 1, nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm.”

Như vậy, đối với người đã nghỉ hưu nhưng có quyết định bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thì sẽ hưởng hệ số lương bậc 1 của chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã là 1,75 (căn cứ theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP). Vậy nên, người đó sẽ được hưởng 100% bậc 1 và khoản phụ cấp.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.