Dây điện 110kV đi ngang qua nhà thì được bồi thường bao nhiêu?

Ngày hỏi:10/06/2019

Đất và nhà tôi có đường dây điện 110kV đi ngang qua, kéo dài khoảng 200m. Xin hỏi, nhà tôi có được nhận bồi thường không? Nếu có thì mức bồi thường là bao nhiêu? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Do bạn xác định đường dây đi ngang qua đất và nhà bạn nên có thể xác định nhà bạn nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Tuy nhiên, để chắc chắn bạn cần đối chiều với hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không theo quy định tại Điều 11 Nghị định 14/2014/NĐ-CP.

Căn cứ Điều 13 Nghị định 14/2014/NĐ-CP thì nhà ở, công trình xây dựng được tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220 kV nếu đáp ứng đủ các điều kiện trong đó có khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn điện gần nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn 4m đối với đường dây 110kV

Theo quy định của Điều 18, 19 Nghị định 14/2014/NĐ-CP thì Nhà ở, đất, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phải di dời khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220 kV theo quy định tại Điều 13 Nghị định này thì chủ sở hữu nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng và ảnh hưởng trong sinh hoạt. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một (01) lần.

Như vậy khi nhà, đất của bạn nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện trên không điện áp đến 220 kV thuộc diện Nhà nước không thu hồi thì sẽ được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng, ảnh hưởng sinh hoạt. Mức bồi thường, hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không lớn hơn mức bồi thường do Chính phủ ban hành. Cụ thể:

- Đối với nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt: mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 70% giá trị phần nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt tính trên diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, theo đơn giá xây dựng mới của nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt có tiêu chuẩn tương đương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành

- Đối với đất ở và các loại đất khác: mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi đất ở, tính trên diện tích đất nằm trong hành lang;

- Đất trồng cây lâu năm: mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 30% mức bồi thường thu hồi đất trồng cây lâu năm tính trên diện tích đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

Do bạn không cung cấp thông tin nơi bạn sinh sống nên nên chúng tôi không thể xác định mức bồi thường cụ thể, bạn có thể căn cứ vào những điều luật kể trên và quyết định của UBND cấp tỉnh để xác định chính xác mức bồi thường.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin