Trung tâm y tế dự phòng huyện có được giám định y khoa?

Ngày hỏi:07/06/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành thì trung tâm y tế dự phòng huyện có được giám định y khoa? Mong sớm nhận phản hồi. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư 37/2016/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, có quy định:

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn

Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

=> Như vậy theo quy định trên thì trung tâm y tế dự phòng huyện có quyền hạn khám giám định y khoa, nhưng việc hám giám định y khoaphải có trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh của trung tâm.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin