Thời hạn kiểm định xe ô tô đang còn nhưng Giấy chứng nhận kiểm định bị rách nát thì có được cấp lại?

Ngày hỏi:06/06/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật thì trong trường hợp xe ô tô đang trong thời hạn kiểm định nhưng Giấy chứng nhận kiểm định bị rách nát thì có được cấp lại?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Điều 9 Thông tư 70/2015/TT/BGTVT, có quy định:

Điều 9. Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định

Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định bị mất, hư hỏng, rách nát thì chủ xe phải đưa xe đi kiểm định lại để cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định.

...
Như vậy, theo quy định trên thì nếu Giấy chứng nhận kiểm định của bạn bị rách nát thì bạn không được cấp lại giấy chứng nhận kiểm định. Với trường hợp này. Bạn sẽ phải làm thủ tục đưa xe đi kiểm định lại để được cấp lại Giấy chứng nhận kiểm định.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.