Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có phải là giấy phép kinh doanh?

Ngày hỏi:06/06/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh có phải là một giấy không? Mong sớm nhận phản hồi.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Tại Khoản 12 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014, có quy định:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

Còn theo quy định của pháp luật hiện hành thì giấy phép kinh doanh là giấy phép được cấp có cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo quy định về pháp luật.

Cũng theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp cho các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 Luật Doanh nghiệp và được ghi trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không phải là giấy phép kinh doanh.

=> Như vậy, theo quy định trên thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp là hai giấy hoàn toàn khác nhau bạn nhé.

Ban biên tập phản hồi.

QUAY VỀ

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin