Mức phạt khi không lưu trữ thông tin để truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Ngày hỏi:06/06/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong an toàn thực phẩm. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Thắc mắc có nội dung: Khi không lưu trữ thông tin để truy xuất nguồn gốc thực phẩm sẽ bị áp dụng mức phạt bao nhiêu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khi không lưu trữ thông tin để truy xuất nguồn gốc thực phẩm sẽ bị áp dụng mức xử phạt quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:

Điều 26. Vi phạm quy định về truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không bảo đảm an toàn

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi không lưu trữ thông tin hoặc lưu trữ không đầy đủ thông tin để truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.