Các bước đăng ký doanh nghiệp qua mạng 2019

Ngày hỏi:31/05/2019

Theo tìm hiểu thì hiện nay có thể đăng ký kinh doanh qua mạng, vậy thủ tục thực hiện như thế nào và cần chuẩn bị những gì? Cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

Có thể khẳng định, đăng ký doanh nghiệp qua mạng là một phương pháp tối ưu cho các bên trong hoạt động quản lý doanh nghiệp. Thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp có thể chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Đồng thời, thông qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận, xem xét xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Về tính pháp lý, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy (Khoản 3 Điều 35 Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

Thủ tục thực hiện như sau:

Bước 1. Chuẩn bị

- Đăng ký tài khoản đăng nhập Hệ thống

- Chuẩn bị công cụ ký xác thực: Tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

+ Nếu nộp hồ sơ bằng Chữ ký số công cộng, người ký xác thực hồ sơ cần được gán Chữ ký số công cộng vào Tài khoản;

+ Nếu nộp hồ sơ bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh, người ký xác thực hồ sơ cần được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Bước 2. Nộp hồ sơ

+ Tạo hồ sơ

+ Nhập thông tin

+ Scan và tải tài liệu đính kèm

+ Chuẩn bị Hồ sơ

+ Ký xác thực và nộp hồ sơ

Bước 3. Nhận kết quả

+ Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ

+ Sửa đổi, bổ sung hồ sơ

+ Nhận kết quả

Trân trọng!

QUAY VỀ

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin