Văn phòng đại diện công ty nước ngoài chuyển tiền về công ty mẹ được không?

Ngày hỏi:28/05/2019

Công ty ADS securities có trụ sở tại Singapore. Trong hợp đồng ngoại thương với Việt Nam, Công ty có thể sử dụng tài khoản của Văn phòng đại diện tại TPHCM mở tại Ngân hàng DBS TPHCM để nhận tiền thanh toán, sau đó Văn phòng đại diện chuyển tiền thanh toán nội bộ về tài khoản Công ty ADS tại Singapore được không? Nếu được, mong Ban biên tập tư vấn thêm về thủ tục để thực hiện chuyển tiền như đã nêu.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Điều 30 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam quy định về nội dung hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại, không thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư 16/2014/TT-NHNN hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép quy định các nội dung thu ngoại tệ trên tài khoản ngoại tệ của người không cư trú là tổ chức, trong đó bao gồm: “Thu ngoại tệ chuyển khoản hoặc nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản đối với các trường hợp được thu ngoại tệ trong nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam”.

Khoản 1, Điều 7 Thông tư 16/2014/TT-NHNN quy định các nội dung thu bằng đồng Việt Nam trên tài khoản đồng Việt Nam của người không cư trú là tổ chức, trong đó bao gồm: “Thu chuyển khoản từ việc cung ứng hàng hóa, thu nhập từ lương, phụ cấp, thu các loại phí và các nguồn thu hợp pháp khác bằng đồng Việt Nam”.

Căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, Văn phòng đại diện của ADS securities không được thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, do đó, không phát sinh các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam để chuyển vào tài khoản thanh toán của Văn phòng đại diện của Công ty.

Ngoài ra, đối với việc sử dụng tài khoản ngoại tệ, theo quy định về hạn chế sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam, các giao dịch thanh toán giữa người cư trú và người không cư trú trên lãnh thổ Việt Nam không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ một số trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, Văn phòng đại diện của ADS không được sử dụng tài khoản thanh toán của Văn phòng để nhận tiền của các công ty Việt Nam thanh toán theo chỉ định của Công ty tại Singapore.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin