Đảng viên tham gia đánh bạc có bị khai trừ ra khỏi đảng?

Ngày hỏi:24/05/2019

Là công chức nhà nước đã về hưu. Ban biên tập cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật về việc xử lý kỷ luật đảng. Thì trong trường hợp đảng viên tham gia đánh bạc mà bị bắt thì có bị khai trừ ra khỏi đảng không? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 31 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, có quy định về việc xử lý kỷ luật đối với đảng viên đánh bạc như sau:

- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ): Trong đó có.

+ Tham gia đánh bạc hoặc sử dụng các chất ma túy hoặc tham gia các tệ nạn xã hội khác

Bên cạnh đó tại Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW năm 2018 có quy định:

Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, không "xử lý nội bộ bị tòa án tuyên phạt từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên thì phải khai trừ; nếu bị xử phạt bằng hình phạt thấp hơn cải tạo không giam giữ hoặc được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, bị xử phạt hành chính thì tùy nội dung, mức độ, tính chất, tác hại, nguyên nhân vi phạm và các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ mà xem xét, thi hành kỷ luật đảng một cách thích hợp.

Như vậy, theo quy định trên thì nếu đảng viên tham gia đánh bạc nhưng chỉ mới bị xử lý vi phạm hành chính, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì đảng viên đó chỉ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ). Còn nếu tham gia đánh bạc mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị khai trừ ra khỏi đảng.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.