Chi phí bảo trì dưới 500 triệu đồng có áp dụng chỉ định thầu rút gọn?

Ngày hỏi:23/05/2019

Xin chào, đơn vị tôi đang có kế hoạch thực hiện bảo trì trang thiết bị trong cơ quan với chi phí dưới 500 triệu đồng. Chúng tôi dự định áp dụng chỉ định thầu rút gọn để nhanh chóng sửa chữa, bảo trì nhằm không gián đoạn công việc trong cơ quan. Xin hỏi, trường hợp này, chúng tôi có được áp dụng chỉ định thầu rút gọn không? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu 2013 quy định về các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu. Theo đó, trường hợp gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ (điểm e, khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu 2013) được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu. Việc thực hiện chỉ định thầu của gói thầu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 22 Luật này.

Điều 54, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

- Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

- Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên. Gói thầu trong hạn mức chỉ định theo quy định nêu trên được phép áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn (khoản 2, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Theo đó quy định tại khoản 9 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 định nghĩa về dịch vụ phi tư vấn như sau:

- Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 Điều này.

Từ đó có thể xác định gói thầu bảo trì được xếp vào dịch vụ phi tư vấn.

Đối với tình huống nêu tại câu hỏi này, gói thầu bào trì với chi phí không quá 500 triệu đồng, không sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013 thì được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn theo các quy định nêu trên.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.