Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

Ngày hỏi:22/05/2019

Tôi mua mảnh đất ở trong cùng không có lối đi. Chung tình trạng với tôi có thêm 02 hộ dân khác. Chúng tôi đã cùng thỏa thuận với ông Kiên về việc mở lối đi chung ngang mảnh đất nhà ông để dẫn ra đường công cộng. Do thỏa thuận không đạt được nên chúng tôi thực hiện thủ tục hòa giải tại UBND nhưng không đạt được kết quả. Xin hỏi, 03 hộ gia đình chúng tôi có quyền mở lối đi qua mảnh đất nhà ông Kiên không? Nếu khởi kiện và tòa án ra quyết định công nhận lối đi chung thì chúng tôi có được đăng ký điểu chỉnh hồ sơ địa chính để thể hiện lối đi chung không? Mong Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 254 Bộ luật dân sự 2015 quy định quyền về lối đi qua như sau:

1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.

Như vậy trong trường hợp này, 03 hộ dân trong đó có bạn có quyền được mở lối đi trên BĐS liền kề để đi ra đường công cộng và phải thực hiện đền bù cho ông Kiên khoản tiền theo thỏa thuận. Khi đã thực hiện hòa giải qua UBND mà không đồng ý với kết quả, 03 hộ gia đình có thể khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết.

Về việc điều chỉnh hồ sơ địa chính. bạn có thể tham khảo quy định tại Điều 73 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định về Trình tự, thủ tục đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề như sau:

1. Khi phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề thì một trong các bên nộp đơn, Giấy chứng nhận (nếu có), hợp đồng hoặc bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cho Văn phòng đăng ký đất đai.

2. Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và thể hiện trên Giấy chứng nhận nếu có yêu cầu.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.