Tốt nghiệp loại giỏi có thể được tuyển thẳng vào công chức?

Ngày hỏi:22/05/2019

Thời gian trước đây tôi nghe nói từ năm 2019, người tốt nghiệp đại học dù cho có là loại giỏi đi chăng nữa thì cũng không được tuyển thẳng vào công chức. Nhưng gần đây, tối thường nghe thêm một số thông tin nữa là người tốt nghiệp đại học loại giỏi sẽ được tuyển thẳng vào công chức làm cho tôi rất bối rối. Mong luật sư giải đáp giúp tôi thông tin nào mới chính xác ạ?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP thì căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xem xét tiếp nhận vào viên chức đối với các trường hợp sau:

- Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm:

+ Người ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;

+ Cán bộ, công chức cấp xã;

+ Người đang làm việc tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

- Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống.

- Trường hợp đã là cán bộ, công chức, viên chức, sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì hiện nay các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức không được xét tuyển thẳng vào viên chức đối với những người tốt nghiệp đại học loại giỏi tại các cơ sở đào tạo đại học trong và ngoài nước. Đồng nghĩa, nếu những người này có nguyện vọng trở thành viên chức của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thì họ vẫn sẽ phải thi tuyển như các ứng viên khác theo quy định.

Tuy nhiên, vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2019) có quy định căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã và yêu cầu công việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được tuyển dụng không qua thi tuyển, xét tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau:

- Người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nước hoặc đạt loại khá trở lên ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;

- Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng.

Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì từ ngày 25/6/2019, người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nước có thể được xem xét tuyển dụng làm công chức cấp xã không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật.

Do đó: Căn cứ các dẫn chứng trên đây thì có thể xác định không phải mọi trường hợp người tốt nghiệp đại học loại giỏi đều sẽ không được tuyển thẳng vào viên chức không qua thi tuyển, mà từ ngày 25/6/2019, những người tốt nghiệp đại học loại giỏi có thể được xem xét tuyển dụng làm công chức cấp xã không qua thi tuyển.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

QUAY VỀ

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin