Nhiệm vụ và quyền hạn của văn phòng cơ quan điều tra viện kiểm sát là gì?

Ngày hỏi:20/05/2019

Chào ban biên tập, em là học sinh trung học phổ thông em có dự định thi vào ngành kiểm sát, mong mọi người cho em biết nhiệm vụ và quyền hạn của văn phòng cơ quan điều tra viện kiểm sát là gì?

doannhuhai@***gmail.com

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 6 Quyết định 193/QĐ-VKSTC 2019 Quy chế hoạt động Cơ quan điều tra viện kiểm sát quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của văn phòng cơ quan điều tra viện kiểm sát cụ thể như sau:

Văn phòng Cơ quan điều tra tham mưu giúp Thủ trưởng Cơ quan điều tra thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Thường trực tiếp nhận, phân loại các nguồn tin về tội phạm; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự thuộc thẩm quyền.

- Xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết công tác thu thập, tiếp nhận, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan điều tra; nghiên cứu, dự báo các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm thuộc thẩm quyền.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc kế hoạch công tác tuần, tháng, năm; xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo thống kê theo quy định; tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra.

- Sơ kết, tổng kết thực tiễn, tham gia nghiên cứu xây dựng pháp luật, đề tài khoa học, đề án, các chuyên đề nghiệp vụ.

- Quản lý phương tiện nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, quản lý kho vật chứng.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thủ trưởng Cơ quan điều tra phân công.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà anh/chị thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.