Con dấu công ty chỉ có thời hạn sử dụng 5 năm?

Ngày hỏi:13/05/2019

Tôi thành lập công ty từ năm 2013. Lúc đó tôi có đăng ký cấp con dấu tại Công an huyện và ngày sử dụng trên Giấy chứng nhận sử dụng con dấu là từ tháng 12/2013. Nhưng đến nay đã quá 5 năm sử dụng nhưng tôi chưa đi đăng ký lại mẫu dấu thì có vi phạm pháp luật hay không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Trước khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành (kể từ ngày 01/7/2015) pháp luật có quy định con dấu của các cơ quan, tổ chức có hạn sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày con dấu có giá trị sử dụng được ghi trên Giấy chứng nhận đã được đăng ký mẫu dấu với cơ quan có thẩm quyền cấp. Hết thời hạn nêu trên, cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu phải đăng ký lại mẫu dấu tại Cơ quan công an nơi đã cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

Trong thời hạn 05 năm, con dấu của cơ quan, tổ chức bị mòn, méo, biến dạng, hỏng, mất hoặc có thay đổi, tên, trụ sở, mô hình tổ chức thì cơ quan, tổ chức có văn bản đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền làm thủ tục thay đổi, cấp lại con dấu.

Như vậy: Có thể thấy trước ngày 01/7/2015, thì con dấu doanh nghiệp có thời hạn sử dụng trong 05 năm kể từ ngày con dấu có giá trị sử dụng được ghi trên Giấy chứng nhận đã được đăng ký mẫu dấu với cơ quan có thẩm quyền cấp.

Tuy nhiên, hiện nay theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin về tên doanh nghiệp; mã số doanh nghiệp.

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2014 không có quy định về thời hạn sử dụng con dấu của doanh nghiệp.

Mặt khác, theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy: Căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây thì có thể xác định từ ngày 01/7/2015, con dấu doanh nghiệp sẽ được sử dụng vô thời hạn, doanh nghiệp chỉ phải thay đổi khi có nhu cầu và trong một số trường hợp bắt buộc như: doanh nghiệp thay đổi tên công ty, thay đổi trụ sở doanh nghiệp đến địa bàn quận, huyện khác/tỉnh, thành phố khác, thay đổi loại hình doanh nghiệp…

Do đó: Đối với trường hợp công ty bạn được thành lập từ năm 2013, được Công an huyện cấp Giấy chứng nhận sử dụng con dấu là từ tháng 12/2013, đến nay đã sử dụng được nhiều năm. Căn cứ quy định hiện hành thì con dấu của công ty bạn vẫn còn giá trị sử dụng, nên không bắt buộc phải đi đăng ký xin cấp lại mẫu dấu, thay đổi mẫu dấu, trừ trường hợp công ty có nhu cầu hoặc công ty có thay đổi về các thông tin kể trên.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

QUAY VỀ

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin