Công ty sử dụng ít lao động có phải thành lập công đoàn?

Ngày hỏi:13/05/2019

Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao. Các khâu ở các phòng ban kế toán, tiếp tân, quản lý, bảo vệ, nhân sự được tự động hóa nên không cần sử dụng nhiều lao động. Xin cho tôi hỏi, với tình hình thực tế của công ty như vậy, công ty có thể không thành lập công đoàn được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 1 Luật công đoàn 2012 quy định về công đoàn như sau:

- Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động) cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; ...

Căn cứ Điều 6 Luật công đoàn 2012 quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn như sau:

1. Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

2. Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.”

Như vậy, Công đoàn được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện, tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp đều thành lập Công đoàn với lý do: giữa người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp phải xây dựng thỏa ước lao động, thương lượng tập thể, nội quy, quy chế lao động, trong đó có những lĩnh vực bắt buộc phải có sự tham gia của tổ chức công đoàn tại cơ sở.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin