Thủ tục cấp đổi GCN kinh tế trang trại năm 2019

Ngày hỏi:07/05/2019

Trước đây, tôi được cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại chăn nuôi. Nhưng hiện tại tôi mới thuê thêm một diện tích đất khoảng 3.000 m2 liền kề trang trại và muốn sử dụng để trồng trọt nên cần phải xin cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại chăn nuôi sang giấy chứng nhận kinh tế trang trại tổng hợp thì phải thực hiện thế nào ạ?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo quy định tại Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT thì các trang trại được xác định theo lĩnh vực sản xuất như sau: Trang trại trồng trọt; Trang trại chăn nuôi; Trang trại lâm nghiệp; Trang trại nuôi trồng thuỷ sản; Trang trại tổng hợp.

Trong đó, trang trại chuyên ngành (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản) là trang trại có tỷ trọng giá trị sản lượng nông sản hàng hóa của ngành chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản lượng hàng hóa của trang trại trong năm. Trường hợp không có ngành nào chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản lượng hàng hóa thì được gọi là trang trại tổng hợp.

Chủ trang trại đã được cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại được hưởng các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định hiện hành.

Trường hợp thay đổi tên chủ trang trại, hoặc thay đổi về lĩnh vực sản xuất của trang trại (trong Giấy chứng nhận kinh tế trang trại) thì chủ trang trại có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo quy định của pháp luật.

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Chủ trang trại chuẩn bị một bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại bao gồm các loại giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại;

- Giấy chứng nhận trang trại đã được cấp;

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thay đổi tên chủ trang trại với trường hợp thay đổi tên chủ trang trại.

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Chủ trang trại hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (kể trên) tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trang trại sản xuất.

- Đối với trang trại nằm trên địa bàn nhiều xã thì chủ trang trại nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

- Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ khi có đủ giấy tờ (kể trên) và phải được điền đầy đủ thông tin vào Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Uỷ ban nhân dân cấp xã phải trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.

Bước 4: Xác minh và chuyển hồ sơ

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Trường hợp không xác nhận Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

- Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho chủ trang trại trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

+ Đầy đủ hồ sơ theo quy địnhkể trên;

+ Thỏa mãn tiêu chí xác định kinh tế trang trại (Điều 5 Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT).

- Giấy chứng nhận kinh tế trang trại sau khi cấp được chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp xã và trả cho chủ trang trại trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

- Trường hợp không cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải gửi văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã, trong đó nói rõ lý do để thông báo cho người nộp hồ sơ.

Lưu ý: Nếu sau 13 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ mà không nhận được Giấy chứng nhận kinh tế trang trại hoặc không nhận được thông báo không cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại thì người đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Bạn căn cứ quy định trên để thực hiện.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

QUAY VỀ

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin