Áp giá sàn sản phẩm có vi phạm pháp luật cạnh tranh?

Ngày hỏi:06/05/2019

Doanh nghiệp ATS đặt hàng xưởng sản xuất tại Trung Quốc gia công đồng hồ theo tiêu chuẩn Việt Nam và sẽ dán nhãn hiệu Việt Nam của công ty. Do chi phí sản xuất rẻ nên ATS phát triển nhanh và chiếm được 30% thị trường một cách nhanh chóng. 02 doanh nghiệp lớn khác chiếm tổng 50% thị trường cùng lĩnh vực cùng thành lập tổ chức chung nhằm cáo buộc ATS về hành vi chỉ dẫn gây nhầm lẫn. Xin hỏi, hoạt động của ATS nêu trên có vi phạm quy định về chỉ dẫn gây nhầm lẫn không? Ngoài ra nhóm 02 doanh nghiệp lớn cùng thống nhất đưa ra mức giá chung dưới giá thành một thời gian nhằm loại bỏ ATS. Đối với hành vi trên của 02 doanh nghiệp có vi phạm pháp luật về cạnh tranh?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 178 Luật thương mại 2005 quy định về gia công thương mại như sau:

Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao.

Dựa vào quy định trên thì hoạt động thuê công ty khác gia công được xem là hoạt động thương mại phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 40 Luật cạnh tranh 2004 quy định về chỉ dẫn gây nhầm lẫn như sau:

- Cấm doanh nghiệp sử dụng chỉ dẫn chứa đựng thông tin gây nhầm lẫn về tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, bao bì, chỉ dẫn địa lý và các yếu tố khác theo quy định của Chính phủ để làm sai lệch nhận thức của khách hàng về hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích cạnh tranh.

- Cấm kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có sử dụng chỉ dẫn gây nhầm lẫn quy định tại khoản 1 Điều này.

Hoạt động gia công của ATS không tác động vào đối tượng chỉ dẫn nhằm gây nhầm lẫn với hàng hóa của đối thủ cạnh tranh. Đồng thời theo quy định về HĐ gia công thì ATS vẫn làm chủ thương hiệu của mình đối với sản phẩm gia công. Do đó không thể xem hoạt động này vi phạm quy định về chỉ dẫn gây nhầm lẫn.

Xét cáo buộc của 02 doanh nghiệp lớn chiếm tổng 50% thị phần có thể nhận định:

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 11 Luật cạnh tranh 2004 quy định về nhóm doanh nghiệp thống lĩnh thi trường như sau:

Nhóm doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động nhằm gây hạn chế cạnh tranh và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Hai doanh nghiệp có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường liên quan;

Do đó, hành vi cáo buộc của 02 doanh nghiệp này phải được điều chỉnh bởi quy phạm dành cho nhóm doanh nghiệp thống lĩnh thị trường, cụ thể căn cứ Điều 13 Luật cạnh tranh 2004 về các hành vi của nhóm thống lĩnh thị trường bị cấm như sau:

1. Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh;

2. Áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng;

3. Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hoá, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng;

4. Áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh;

5. Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng;

6. Ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới.

Như vậy, hành vi áp đặt giá dưới giá thành nhằm loại bỏ đối thủ của 02 doanh nghiệp này đã vi phạm điều cấm đối với nhóm thống lĩnh thị trường.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.