Người thừa kế và người nhận thừa kế chết cùng lúc, phân chia ra sao?

Ngày hỏi:06/05/2019

Chồng tôi và bố chồng cùng bị tai nạn giao thông qua đời cùng lúc. Chồng tôi có 1 mảnh đất ở huyện Lâm Hà, bố mẹ chồng tôi có mảnh đất ở huyện Lâm Sơn. Vợ chồng tôi có 1 người con đã 19 tuổi. Xin hỏi trong trường hợp này, phải chia thừa kế thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 650 Bộ Luật dân sự 2015 về những trường hợp thừa kế theo pháp luật:

- Không có di chúc;

- Di chúc không hợp pháp;

- Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

- Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy có thể xác định được rằng tài sản mà bố chồng và chồng bạn để lại sẽ được chia thừa kế theo pháp luật do không có di chúc.

Cả 02 tài sản thừa kế là 02 mảnh đất đều là tài sản chung của vợ chồng nên di sản thừa kế được xác định là ½ của mỗi mảnh đất nêu trên.

Xét Khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 về những người thừa kế theo pháp luật như sau:

- Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

- Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

- Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Như vậy có thể xác định người thừa kế của bố chồng và chồng bạn như sau:

- Người thừa kế của bố chồng: mẹ chồng, chồng bạn.

- Người thừa kế của chồng bạn: bạn ( vợ của người để lại di sản thừa kế) và người con, mẹ chồng (do bố chồng đã mất).

Tuy nhiên do chồng bạn mất cùng lúc với bố chồng nên việc xét người thừa kế của bố chồng bạn được xác định tiếp tục theo quy định tại Điều 652 Bộ luật dân sự 2015 về thừa kế thế vị như sau:

- Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Như vậy người thừa kế của bố chồng bạn sẽ được xác định lại là: mẹ chồng và người con chung của chồng bạn và bạn.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.