Nơi đăng ký khai tử năm 2019

Ngày hỏi:02/05/2019

Cho tôi hỏi: Trường hợp người cao tuổi đang hưởng chế độ đối với người cao tuổi tại huyện A, tuy nhiên người này đã chuyển hộ khẩu và nơi ở sang huyện B, trong lúc hồ sơ đang làm thủ tục chuyển sang huyện B quản lý chưa kịp thì người này qua đời. Vậy khai tử ở đâu? Xin cám ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều 32 Luật Hộ tịch 2014 quy định:

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử. Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử.

Thủ tục đăng ký khai tử thực hiện theo Điều 34 Luật Hộ tịch 2014:

1. Người có trách nhiệm đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Ngay sau khi nhận giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc khai tử đúng thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người đi khai tử ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người đi khai tử.

Công chức tư pháp - hộ tịch khóa thông tin hộ tịch của người chết trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Trong trường hợp này nếu người cao tuổi chết ở huyện B thì phải thực hiện thủ tục khai tử tại đây.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.