Có phải dạy tại trường chuyên biệt cho học sinh khuyết tật mới được hưởng phụ cấp?

Ngày hỏi:29/04/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, có phải những giáo viên giảng dạy trong trường chuyên biệt cho khuyết tật mới được hưởng phụ cấp, hay trong những lớp bình thường có học sinh khuyết tật học là giáo viên được hưởng phụ cấp? Mong sớm nhận phản hồi. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 113/2015/NĐ-CP quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, có quy định.

- Nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dành riêng cho người khuyết tật hoặc lớp học dành riêng cho người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

- Nhà giáo không chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong các lớp học dành riêng cho người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

- Nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong các lớp hòa nhập cho người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

- Nhà giáo không chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong các lớp hòa nhập cho người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

=> Như vậy, theo quy định trên thì không chỉ những giáo viên dạy trong các lớp học chuyên biệt cho người khuyết tật mới được hưởng phụ cấp. Mà các giáo viên dạy tại các trường giáo dục công lập bình thường dạy tại các lớp học có học sinh khuyết tật học cũng sẽ được hưởng phụ cấp.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.