Thời hiệu khiếu nại quyết định thu hồi đất là bao lâu?

Ngày hỏi:26/04/2019

 Xin cho hỏi: Gia đình em nhận được quyết định thu hồi đất cách đây 2 năm, và đã được bồi thường đầy đủ. Nay họ cũng đã giải tỏa xong. Nhưng gia đình em nay phát hiện quyết định thu hồi đất bị sai sót thì có khiếu nại được không ạ? Gia đình có nộp khiếu nại rồi nhưng họ không thụ lý và kêu là hết thời hiệu ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Luật đất đai 2013 thì người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại quyết định hành chính về đất đai (trong đó có quyết định về thu hồi đất) khi cho rằng quyết định này không đúng với quy định của pháp luật, ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì người sử dụng đất có quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

Tuy nhiên, việc khiếu nại của người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất chỉ được thụ lý giải quyết khi còn trong thời hiệu khiếu nại.

Theo đó, Tại Điều 9 Luật khiếu nại 2011 có quy định về thời hiệu khiếu nại như sau:

- Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

- Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.”

Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì thời hạn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính là 90 ngày (khoảng 3 tháng), trừ một số trường hợp nhất định.

Mà theo như thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì gia đình bạn nhận được quyết định thu hồi đất cách đây 2 năm, đã được bồi thường đầy đủ và hiện nay cũng đã giải tỏa xong.

Do đó: Dó thể xác định tính đến thời điểm hiện tại đã quá thời hiệu khiếu nại quyết định thu hồi đất đó. Đồng nghĩa không còn thời hiệu khiếu nại nữa nên việc khiếu nại của gia đình bạn không được thụ lý giải quyết là phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.