Người thừa kế theo pháp luật có thể là tổ chức?

Ngày hỏi:25/04/2019

Xin cho em hỏi vấn đề sau đây: Trường hợp người chết không để lại di chúc thì tài sản của họ sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Vậy người thừa kế tài sản theo pháp luật trong trường hợp này có thể là một tổ chức, doanh nghiệp hay không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 thì thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Trong trường hợp người chết không để lại di chúc, hoặc có để lại di chúc nhưng di chúc đó không hợp pháp, hoặc những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế, hoặc những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản thì phần tài sản đó của người chết sẽ được chia theo pháp luật.

Theo đó, những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau, những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Những hàng thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

(1) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

(2) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

(3) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì có thể xác định, không giống việc chia thừa kế theo di chúc hợp pháp của người chết, người thừa kế theo di chúc có thể là cá nhân hoặc không phải cá nhân (có thể là một tổ chức, doanh nghiệp,... nào đó được chỉ định trong di chúc hợp pháp);

Thừa kế theo pháp luật chỉ có một đối tượng được xác định là người thừa kế theo pháp luật, đó là cá nhân và các cá nhân này được chia theo 3 hàng thừa kế theo pháp luật như trên và những người ở cùng một hàng thì được hưởng kỷ phần thừa kế bằng nhau.

Do đó: Có thể kết luận rằng theo quy định của pháp luật hiện hành thì người thừa kế theo pháp luật không bao gồm các tổ chức, doanh nghiệp,... mà chỉ có thể là cá nhân.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.