Nội dung đánh giá, xếp loại cấp phó hiệu trưởng trường mầm non, phổ thông

Ngày hỏi:18/04/2019

Công tác trong ngành giáo dục. Có thắc mắc sau tôi mong nhận được phản hồi. Thắc mắc có nội dung như sau: Nội dung đánh giá, xếp loại cấp phó hiệu trưởng trường mầm non, phổ thông được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nội dung đánh giá, xếp loại cấp phó hiệu trưởng trường mầm non, phổ thông được quy định tại Công văn 630/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, cụ thể như sau:

- Cấp phó sẽ được đánh giá theo các Tiêu chuẩn được quy định trong Thông tư quy định dành cho cấp trưởng tương ứng. Cụ thể:

+ Tiêu chuẩn 1, Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp;

+ Tiêu chuẩn 2, Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm;

+ Tiêu chuẩn 4, Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình học sinh và xã hội (nếu có).

Riêng Tiêu chuẩn 3, Năng lực quản lý nhà trường, tuỳ theo lĩnh vực hoạt động của cơ sở giáo dục được cấp trưởng phân công phụ trách, cấp phó sẽ được đánh giá theo các tiêu chí tương ứng.

Vào đầu năm học, cấp trưởng thông báo trước tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp về nội dung công việc cấp phó được phân công phụ trách và tổng số tiêu chí được đánh giá đối với từng cấp phó.

Ban biên tập phản hồi thông tin đếnbạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin