Gia đình có người khuyết tật thì có được xem là hộ khó khăn?

Ngày hỏi:15/04/2019
Cháu tên: Nguyễn Văn Tỉnh,  sinh năm: 1987, bị khuyết tật nặng, phải nằm liệt giường, đang hưởng trợ cấp xã hội 540.000đ/tháng. Vợ cháu cũng bị khuyết tật nặng, đang hưởng trợ cấp xã hội. Cháu xin hỏi các cô chú luật sư với hoàn cảnh của gia đình cháu thì có được xếp là hộ nghèo hoặc cận nghèo không ạ?
 
 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều 2 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg quy định Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình áp dụng cho giai đoạn 2016-2020:

1. Hộ nghèo

a) Khu vực nông thôn: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

- Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống;

- Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

b) Khu vực thành thị: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

- Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống;

- Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

2. Hộ cận nghèo

a) Khu vực nông thôn: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

b) Khu vực thành thị: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

3. Hộ có mức sống trung bình

a) Khu vực nông thôn: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng.

b) Khu vực thành thị: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.300.000 đồng đến 1.950.000 đồng.

Như vậy, trường hợp gia đình bạn có người bị khuyết tật và đã nhận trợ cấp xã hội thì chưa đủ điều kiện để xét hộ nghèo, cận nghèo vì tiêu chí để xét hộ nghèo, cận nghèo là về kinh tế, thu nhập hộ gia đình chứ không phải là việc có người bị khuyết tật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin