Muốn xác định lại ranh giới đất với thửa đất liền kề phải làm thế nào?

Ngày hỏi:11/04/2019

Tôi muốn xây hàng rào ngăn phần đất của tôi với phần đất của hàng xóm cũng như để cho khu đất có thẩm mỹ hơn nhưng nhà hàng xóm không đồng ý. Bây giờ tôi muốn đi xin đo đạc lại ranh giới thửa đất của nhà tôi với nhà hàng xóm để tôi tự xây tường rào trên phần đất của mình luôn thì gia đình tôi cần phải làm như thế nào ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 thì đất đai được xem là một trong các loại bất động sản. Ranh giới giữa các thửa đất liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp. Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác. Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Mặt khác, theo quy định tại Luật Đất đai 2013 thì người sử dụng đất có nghĩa vụ phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Do đó: Trường hợp thửa đất của gia đình bạn liền kề với thửa đất của người hàng xóm thì gia đình bạn và người hàng xóm phải có nghĩa vụ sử dụng đất đúng ranh giới thửa đất được xác định theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ranh giới đất đã được cơ quan nhà nước đo đạc, xác nhận theo quy định của pháp luật về quản lý đất đai.

Mặt khác, Theo quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có nhu cầu xác định lại diện tích đất ở của mình thì có thể liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết. Trình tự, thủ tục xác định lại diện tích đất ở được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị xác định lại diện tích đất ở cho Văn phòng đăng ký đất đai.

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin xác nhận việc trích đo đạc lại đất để cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở;

– Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã đã được cấp.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận trước đây, nếu đủ điều kiện xác định lại diện tích đất ở thì trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

D đó: Đối với trường hợp bạn muốn xây hàng rào ngăn phần đất của bạn với phần đất của hàng xóm cũng như để cho khu đất có thẩm mỹ hơn nhưng nhà hàng xóm không đồng ý. Bây giờ bạn muốn đi xin đo đạc lại ranh giới thửa đất của nhà bạn với nhà hàng xóm để tôi tự xây tường rào trên phần đất của mình luôn thì bạn cần phải nộp hồ sơ đề nghị xác định lại diện tích đất ở cho Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để được giải quyết theo thẩm quyền. Hồ sơ, thủ tục thực hiện theo hướng dẫn trên đây và theo quy định của pháp luật.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.