Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3890:2009 đối với cơ sở thành lập và hoạt động trước thời điểm ban hành tiêu chuẩn này

Ngày hỏi:06/04/2016
Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3890:2009 đối với cơ sở thành lập và hoạt động trước thời điểm ban hành tiêu chuẩn này như thế nào?

Nội dung này được Cục cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ tư vấn như sau:

Điều 23, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 quy định tiêu chuẩn được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện; toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật. Theo Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết thi hành thì tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy, chữa cháy là tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng. Do đó, tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng là tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng và phải được áp dụng từ sau thời điểm công bố 01/12/2009.

Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3890:2009 cho nhà và công trình (gọi chung là công trình) được xây dựng trước thời điểm công bố tiêu chuẩn này phải căn cứ vào những nội dung sau:

1. Nguyên tắc áp dụng hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (năm 2008, 2015), cụ thể là: chỉ trong trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương mới được quy định hiệu lực trở về trước; không được quy định hiệu lực trở về trước đối với các trường hợp quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn.

2. Quy mô, đặc điểm, tính chất sử dụng của công trình.

3. Công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy chưa (nếu công trình thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế tại thời điểm xây dựng)? Sau khi đưa vào sử dụng công trình có cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không?

Vì vậy, để trả lời cụ thể câu hỏi của Công ty, đề nghị Công ty cung cấp đầy đủ thông tin để làm rõ các vấn đề thứ 2, thứ 3 nêu trên.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Cục cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ

  • Cục cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ
  • Click để xem thông tin