Người sử dụng đất được ghi nợ số tiền sử dụng đất trong thời hạn bao lâu?

Ngày hỏi:03/04/2019

Tôi hiện kinh doanh theo hình thức hộ gia đình, đồng thời cũng có làm nông, theo tôi được biết thì gia đình tôi hiện đang nợ tiền sử dụng đất, vẫn chưa trả, do đó tôi muốn biết người sử dụng đất được ghi nợ số tiền sử dụng đất trong thời hạn bao lâu? Nếu tôi thanh toán trước thời hạn đó thì có được hỗ trợ gì không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, có quy định:

Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất.

Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

=> Như vậy, thời hạn tối đa mà gia đình bạn được ghiu nợ tiền sử dụng đất là 05 năm, và nếu bạn thanh toán nợ trước hạn theo quy định thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là những thông tin choa sẻ này sẽ giúp ích cho bạn.

Trân trọng và chúc sức khỏe!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin