Người sử dụng đất có đương nhiên được hưởng ưu đãi chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất không?

Ngày hỏi:03/04/2019

Ban tư vấn cho tôi hỏi: dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại có được miễn giảm tiền sử dụng đất không? Người sử dụng đất có đương nhiên được hưởng ưu đãi chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 10 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, có quy định một trong những nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất là:

- Không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất theo pháp luật về ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

- Người sử dụng đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất sau khi thực hiện các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định.

=> Như vậy, chỉ khi bạn thực hiện các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định thì mới được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là những thông tin choa sẻ này sẽ giúp ích cho bạn.

Trân trọng và chúc sức khỏe!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin