Đất nằm trong khu vực đã có quy hoạch sử dụng đất có được xây dựng không?

Ngày hỏi:19/03/2019

Chào Ban biên tập, hiện tại khu nhà tôi đã được quy hoạch sử dụng đất. Nhưng hiện tại một số hộ dân vẫn thực hiện việc sửa chữa một số công trình. Vậy Ban biên tập cho hỏi: Đất nằm trong khu vực đã có quy hoạch sử dụng đất có được xây dựng không? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 có quy định:

- Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật”.

Tại Điều 3 Luật đất đai 2013, có quy định:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Như vậy, theo quy định trên thì khu đất gần nhà bạn chỉ mới có quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện vẫn có quyền xây dựng nhà ở trên đât của mình bạn nhé.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.