Lập hóa đơn

Ngày hỏi:19/01/2013
Kính gởi Cục thuế tỉnh Bình Phước. Xin được tư vấn về hoá đơn, nội dung như sau: Hộ kinh doanh của tôi là Hộ nhỏ, đang sử dụng hoá đơn bán hàng (không phải hoá đơn GTGT). Tháng 12 năm 2012 Tôi lập 2 hoá đơn giao cho 2 khách hàng, hoá đơn số 1178 lập ngày 15 tháng 12 năm 2012, nhưng hoá đơn số 1179 lại lập ngày 14 tháng 12 năm 2012 (lập hoá đơn ghi lùi ngày do yêu cầu của khách mua hàng). Vậy có bị xử lý theo qui định luật pháp không?

Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

            Căn cứ khoản 2, Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về lập hóa đơn.
 “Hóa đơn phải được lập theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn”.
Căn cứ khoản 1, Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ:
 “Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không ghi đủ các nội dung in sẵn khi lập hóa đơn, hoặc ghi không đúng theo quy định tại Điều 15 Nghị định này”.
Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Trường hợp hộ kinh doanh của bạn ngày 15/12/2012 lập hoá đơn số 1178, ngày 14/12/2012 lập hoá đơn số 1179 là không đúng quy định. Hộ kinh doanh của bạn bị xử phạt hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, quy định tại khoản 1, Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.
Nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị bạn liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Chào bạn!

Nguồn:

Cục Thuế Bình Phước

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Cục Thuế tỉnh Bình Phước

  • Cục Thuế tỉnh Bình Phước
  • Click để xem thông tin