Công đoàn Việt Nam là cơ quan như thế nào?

Ngày hỏi:07/03/2019

Chào Ban biên tập, là sinh viên năm nhất tôi đang học môn pháp luật đại cương. Trong quá trình học tôi được nhắc đến cơ quan công đoàn Việt Nam. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Công đoàn Việt Nam là cơ quan như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Điều 10 Hiến pháp 2013, có quy định về vấn đề bạn thắc mắc. Cụ thể như sau:

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội;

-Công đoàn Việt Nam tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh Công đoàn Việt Nam, Hiến pháp cũng quy định về các tổ chức chính trị xã hội như sau:

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Hội nông dân Việt Nam,

- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,

- Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam,

- Hội cựu chiến binh Việt Nam

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.