Sai tên trên sổ đỏ có được đính chính không?

Ngày hỏi:05/03/2019

Sau khi hoàn thành thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôi mới phát hiện tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai tên đệm. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi. Với trường hợp của tôi có được đính chính sai sót trên không? Mong sớm nhận phản hồi. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2013 thì: Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

- Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

- Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

=> Như vậy, việc sai sót tên đệm trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn sẽ được đính chính. Nếu trường hợp của bạn nếu lỗi do của văn phòng đăng ký đất đai bạn sẽ nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đính chính. Còn trường hợp do lỗi của bạn thì ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải có đơn đề nghị để được đính chính sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.