Điều ước quốc tế có quy định trái với Hiến pháp thì áp dụng văn bản nào?

Ngày hỏi:01/03/2019

Tôi có đọc luật và nhận thấy một điều là khi các luật có sự khác biệt với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì sẽ ưu tiên áp dụng điều ước quốc tế. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Điều ước quốc tế có quy định trái với Hiến pháp thì áp dụng văn bản nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đối với vấn đề này của bạn thì tại Khoản 1 Điều 6 Luật điều ước quốc tế 2016 có quy định như sau:

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.

=> Như vậy, theo quy định này thì khi Điều ước quốc tế và Hiến pháp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì sẽ áp dụng Hiến pháp để điều chỉnh vấn đề đó bạn nhé.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.