Trách nhiệm của người sử dụng đất khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Ngày hỏi:26/02/2019

Địa phương có truyền thống sản xuất và trồng lúa từ nhiều đời mà kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn và thiếu thốn. Những năm gần đây chính quyền địa phương đã tổ chức chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa để giúp bà con có điều kiện phát triển kinh tế. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trách nhiệm của người sử dụng đất khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về Điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản:

- Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại: Không làm biến dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa;

- Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa của cấp xã (sau đây gọi là kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa);

- Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp với nuôi trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản, nhưng phục hồi lại được mặt bằng khi chuyển trở lại để trồng lúa.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định 35/2015/NĐ-CP thì trách nhiệm của người sử dụng đất khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trông lúa như sau:

- Phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định này;

- Không được làm hư hỏng hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng và ảnh hưởng xấu tới việc sản xuất lúa ở các khu vực liền kề;

- Trường hợp làm hư hỏng hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng phải có biện pháp khắc phục kịp thời và phải bồi thường nếu gây ảnh hưởng xấu tới sản xuất lúa của các hộ ở khu vực liền kề;

- Trường hợp đất bị nhiễm mặn tạm thời trong vụ nuôi trồng thủy sản nước mặn, thì phải có biện pháp phục hồi để trồng vụ lúa ngay sau vụ nuôi trồng thủy sản.

Trên đây là quy định về trách nhiệm của người sử dụng đất khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin