Hồ sơ hủy tài liệu ngành Kiểm toán hết giá trị gồm những gì?

Ngày hỏi:22/02/2019

Vì yêu cầu công việc nên tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về công tác văn thư lưu trữ ngành Kiểm toán nhà nước. Có thắc mắc sau tôi chưa nắm rõ mong nhận phản hồi. Cụ thể: Hồ sơ hủy tài liệu ngành Kiểm toán hết giá trị gồm những gì?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Hồ sơ hủy tài liệu ngành Kiểm toán hết giá trị gồm những giấy tờ, tài liệu quy định tại Khoản 5 Điều 33 Quyết định 2175/QĐ-KTNN năm 2014 Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Kiểm toán Nhà nước, cụ thể như sau:

- Quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu;

- Danh mục hồ sơ, tài liệu hết giá trị; tờ trình và bản thuyết minh tài liệu hết giá trị;

- Biên bản họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu;

- Văn bản của Kiểm toán Nhà nước hoặc các Kiểm toán Nhà nước khu vực, đơn vị sự nghiệp đề nghị thẩm định tài liệu;

- Văn bản thẩm định, cho ý kiến của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều này.

- Quyết định hủy tài liệu hết giá trị;

- Biên bản bàn giao tài liệu hết giá trị để hủy;

- Biên bản hủy tài liệu hết giá trị.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin