Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường

Ngày hỏi:22/02/2019

Xin chào, tôi đang công tác tại đơn vị thuộc bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện tại tôi đang tìm hiểu các quy định về công tác thi đua khen thưởng tại đơn vị. Tôi có chút thắc mắc là việc quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường được quy định như thế nào? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 21/2018/TT-BTNMT thì quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng như sau:

- Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền có trách nhiệm quản lý, lưu giữ hồ sơ, ghi sổ theo dõi các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thực hiện bàn giao hồ sơ khen thưởng cho Phòng Văn thư - Lưu trữ, Văn phòng Bộ theo quy định hiện hành về lưu trữ.

- Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ, theo dõi các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các cá nhân, tập thể thuộc cơ quan, đơn vị mình. Các quyết định về tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải gửi về Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành quyết định.

- Hồ sơ thi đua, khen thưởng được lưu trữ trên giấy và lưu trữ điện tử theo quy định của pháp luật.

Trên đây là quy định về quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin