Nên giữ bao nhiêu vốn khi thành lập công ty cổ phần?

Ngày hỏi:21/02/2019

Hiện tại tôi đang chung với 1 người bạn chuẩn bị thành lập Công ty cổ phần, nhưng theo qui định phải có 3 cổ đông mới thành lập được. Người bạn tôi đề nghị thêm vợ anh ấy vào danh sách cổ đông, giữ 5% cổ phần, anh ấy 45% và tôi là 50% cho hợp thức hóa hồ sơ. Xin hỏi việc này có làm ảnh hưởng tới quyền lợi của tôi sau này khi có tranh chấp công ty không? Mong được giúp đỡ! 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

...

Về nguyên tắc thì quyền lợi và rủi ro của mỗi người tương ứng với tỷ lệ vốn người đó nắm giữ. Cho nên trong công ty cổ phần này bạn có 50% tiền lời, nhưng cũng chịu 50% rủi ro. Còn nếu bạn muốn đảm bảo giữ quyền đa số trong các quyết định có liên quan thì tỷ lệ nắm giữ cổ phần của bạn nên cao hơn 50%.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.